Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
2 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
3 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
4 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
5 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
6 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
7 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
8 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
9 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
10 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
11 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
12 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
13 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
14 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
15 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
16 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
17 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
18 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
19 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
20 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
21 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
22 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
23 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
24 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
25 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
26 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
27 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
28 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
29 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
30 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
31 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
32 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
33 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
34 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
35 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
36 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
37 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
38 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
39 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
40 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
41 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
42 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
43 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
44 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
45 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
46 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
47 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
48 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
49 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
50 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
51 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
52 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
53 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
54 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
55 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
56 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
57 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
58 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
59 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
60 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
61 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
62 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
63 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
64 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
65 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
66 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
67 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
68 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
69 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
70 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
71 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
72 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
73 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
74 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
75 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
76 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
77 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
78 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
79 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
80 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
81 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
82 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
83 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
84 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
85 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
86 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
87 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
88 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
89 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
90 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
91 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
92 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
93 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
94 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
95 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
96 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
97 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
98 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
99 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
100 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
101 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
102 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
103 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
104 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
105 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
106 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
107 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
108 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
109 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
110 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
111 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
112 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
113 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
114 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
115 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
116 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
117 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
118 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
119 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
120 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
121 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
122 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
123 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
124 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
125 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
126 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
127 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
128 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
129 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
130 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
131 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
132 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
133 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
134 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
135 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
136 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
137 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
138 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
139 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
140 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
141 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
142 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
143 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
144 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
145 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
146 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
147 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
148 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
149 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
150 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
151 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
152 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
153 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
154 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
155 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
156 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
157 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
158 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
159 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
160 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
161 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
162 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
163 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
164 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
165 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
166 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
167 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
168 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
169 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
170 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
171 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
172 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
173 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
174 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
175 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
176 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
177 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
178 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
179 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
180 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
181 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
182 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
183 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
184 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
185 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
186 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
187 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
188 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
189 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
190 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
191 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
192 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
193 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
194 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
195 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
196 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
197 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
198 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
199 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
200 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
201 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
202 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
203 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
204 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
205 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
206 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
207 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
208 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
209 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
210 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
211 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
212 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
213 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
214 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
215 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
216 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
217 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
218 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
219 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
220 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
221 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
222 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
223 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
224 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
225 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
226 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
227 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
228 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
229 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
230 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
231 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
232 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
233 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
234 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
235 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
236 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
237 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
238 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
239 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
240 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
241 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
242 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
243 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
244 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
245 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
246 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
247 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
248 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
249 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
250 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
251 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
252 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
253 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
254 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
255 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
256 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
257 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
258 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
259 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
260 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
261 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
262 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
263 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
264 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
265 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
266 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
267 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
268 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
269 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
270 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
271 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
272 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
273 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
274 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
275 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
276 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
277 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
278 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
279 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
280 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
281 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
282 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
283 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
284 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
285 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
286 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
287 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
288 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
289 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
290 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
291 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
292 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
293 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
294 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
295 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
296 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
297 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
298 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
299 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
300 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
301 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
302 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
303 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
304 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
305 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
306 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
307 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
308 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
309 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
310 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
311 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
312 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
313 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
314 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
315 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
316 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
317 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
318 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
319 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
320 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
321 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
322 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
323 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
324 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
325 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
326 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
327 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
328 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
329 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
330 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
331 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
332 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
333 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
334 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
335 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
336 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
337 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
338 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
339 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
340 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
341 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
342 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
343 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
344 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
345 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
346 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
347 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
348 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
349 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
350 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
351 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
352 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
353 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
354 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
355 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
356 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
357 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
358 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
359 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
360 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
361 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
362 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
363 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
364 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
365 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
366 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
367 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
368 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
369 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
370 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
371 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
372 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
373 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
374 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
375 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
376 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
377 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
378 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
379 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
380 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
381 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
382 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
383 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
384 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
385 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
386 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
387 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
388 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
389 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
390 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
391 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
392 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
393 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
394 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
395 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
396 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
397 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
398 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
399 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
400 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
401 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
402 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
403 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
404 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
405 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
406 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
407 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
408 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
409 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
410 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
411 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
412 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
413 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
414 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
415 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
416 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
417 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
418 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
419 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
420 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
421 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
422 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
423 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
424 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
425 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
426 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
427 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
428 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
429 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
430 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
431 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
432 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
433 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
434 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
435 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
436 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
437 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
438 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
439 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
440 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
441 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
442 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
443 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
444 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
445 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
446 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
447 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
448 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
449 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
450 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
451 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
452 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
453 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
454 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
455 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
456 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
457 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
458 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
459 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
460 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
461 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
462 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
463 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
464 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
465 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
466 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
467 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
468 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
469 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
470 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
471 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
472 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
473 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
474 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
475 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
476 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
477 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
478 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
479 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
480 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
481 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
482 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
483 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
484 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
485 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
486 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
487 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
488 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
489 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
490 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
491 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
492 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
493 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
494 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
495 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
496 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
497 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
498 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
499 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
500 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
501 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
502 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
503 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
504 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
505 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
506 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
507 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
508 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
509 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
510 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
511 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
512 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
513 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
514 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
515 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
516 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
517 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
518 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
519 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
520 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
521 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
522 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
523 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
524 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
525 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
526 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
527 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
528 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
529 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
530 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
531 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
532 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
533 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
534 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
535 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
536 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
537 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
538 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
539 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
540 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
541 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
542 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
543 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
544 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
545 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
546 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
547 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
548 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
549 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
550 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
551 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
552 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
553 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
554 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
555 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
556 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
557 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
558 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
559 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
560 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
561 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
562 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
563 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
564 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
565 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
566 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
567 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
568 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
569 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
570 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
571 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
572 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
573 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
574 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
575 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
576 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
577 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
578 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
579 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
580 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
581 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
582 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
583 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
584 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
585 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
586 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
587 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
588 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
589 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
590 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
591 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
592 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
593 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
594 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
595 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
596 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
597 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
598 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
599 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
600 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
601 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
602 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
603 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
604 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
605 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
606 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
607 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
608 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
609 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
610 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
611 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
612 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
613 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
614 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
615 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
616 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
617 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
618 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
619 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
620 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
621 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
622 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
623 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
624 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
625 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
626 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
627 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
628 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
629 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
630 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
631 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
632 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
633 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
634 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
635 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
636 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
637 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
638 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
639 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
640 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
641 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
642 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
643 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
644 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
645 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
646 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
647 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
648 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
649 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
650 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
651 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
652 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
653 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
654 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
655 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
656 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
657 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
658 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
659 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
660 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
661 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
662 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
663 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
664 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
665 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
666 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
667 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
668 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
669 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
670 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
671 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
672 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
673 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
674 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
675 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
676 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
677 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
678 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
679 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
680 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
681 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
682 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
683 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
684 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
685 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
686 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
687 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
688 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
689 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
690 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
691 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
692 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
693 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
694 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
695 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
696 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
697 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
698 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
699 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
700 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
701 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
702 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
703 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
704 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
705 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
706 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
707 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
708 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
709 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
710 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
711 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
712 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
713 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
714 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
715 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
716 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
717 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
718 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
719 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
720 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
721 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
722 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
723 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
724 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
725 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
726 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
727 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
728 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
729 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
730 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
731 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
732 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
733 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
734 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
735 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
736 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
737 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
738 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
739 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
740 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
741 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
742 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
743 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
744 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
745 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
746 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
747 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
748 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
749 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
750 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
751 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
752 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
753 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
754 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
755 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
756 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
757 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
758 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
759 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
760 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
761 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
762 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
763 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
764 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
765 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
766 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
767 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
768 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
769 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
770 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
771 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
772 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
773 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
774 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
775 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
776 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
777 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
778 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
779 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
780 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
781 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
782 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
783 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
784 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
785 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
786 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
787 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
788 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
789 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
790 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
791 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
792 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
793 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
794 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
795 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
796 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
797 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
798 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
799 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
800 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
801 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
802 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
803 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
804 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
805 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
806 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
807 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
808 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
809 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
810 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
811 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
812 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
813 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
814 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
815 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
816 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
817 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
818 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
819 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
820 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
821 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
822 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
823 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
824 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
825 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
826 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
827 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
828 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
829 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
830 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
831 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
832 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
833 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
834 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
835 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
836 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
837 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
838 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
839 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
840 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
841 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
842 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
843 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
844 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
845 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
846 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
847 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
848 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
849 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
850 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
851 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
852 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
853 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
854 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
855 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
856 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
857 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
858 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
859 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
860 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
861 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
862 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
863 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
864 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
865 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
866 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
867 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
868 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
869 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
870 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
871 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
872 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
873 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
874 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
875 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
876 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
877 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
878 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
879 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
880 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
881 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
882 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
883 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
884 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
885 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
886 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
887 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
888 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
889 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
890 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
891 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
892 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
893 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
894 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
895 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
896 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
897 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
898 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
899 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
900 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
901 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
902 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
903 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
904 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
905 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
906 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
907 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
908 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
909 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
910 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
911 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
912 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
913 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
914 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
915 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
916 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
917 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
918 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
919 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
920 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
921 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
922 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
923 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
924 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
925 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
926 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
927 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
928 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
929 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
930 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
931 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
932 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
933 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
934 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
935 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
936 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
937 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
938 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
939 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
940 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
941 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
942 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
943 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
944 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
945 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
946 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
947 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
948 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
949 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
950 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
951 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
952 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
953 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
954 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
955 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
956 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
957 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
958 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
959 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
960 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
961 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
962 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
963 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
964 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
965 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
966 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
967 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
968 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
969 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
970 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
971 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
972 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
973 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
974 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
975 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
976 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
977 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
978 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
979 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
980 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
981 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
982 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
983 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
984 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
985 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
986 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
987 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
988 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
989 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
990 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
991 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
992 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
993 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
994 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
995 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
996 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
997 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
998 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
999 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1000 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1001 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1002 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1003 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1004 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1005 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1006 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1007 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1008 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1009 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1010 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1011 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1012 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1013 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1014 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1015 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1016 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1017 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1018 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1019 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1020 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1021 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1022 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1023 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1024 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1025 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1026 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1027 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1028 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1029 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1030 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1031 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1032 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1033 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1034 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1035 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1036 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1037 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1038 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1039 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1040 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1041 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1042 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1043 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1044 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1045 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1046 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1047 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1048 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1049 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1050 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1051 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1052 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1053 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1054 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1055 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1056 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1057 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1058 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1059 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1060 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1061 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1062 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1063 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1064 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1065 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1066 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1067 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1068 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1069 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1070 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1071 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1072 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1073 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1074 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1075 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1076 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1077 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1078 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1079 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1080 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1081 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1082 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1083 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1084 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1085 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1086 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1087 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1088 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1089 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1090 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1091 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1092 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1093 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1094 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1095 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1096 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1097 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1098 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1099 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1100 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1101 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1102 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1103 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1104 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1105 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1106 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1107 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1108 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1109 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1110 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1111 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1112 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1113 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1114 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1115 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1116 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1117 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1118 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1119 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1120 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1121 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1122 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1123 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1124 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1125 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1126 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1127 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1128 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1129 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1130 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1131 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1132 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1133 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1134 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1135 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1136 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1137 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1138 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1139 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1140 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1141 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1142 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1143 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1144 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1145 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1146 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1147 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1148 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1149 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1150 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1151 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1152 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1153 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1154 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1155 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1156 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1157 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1158 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1159 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1160 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1161 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1162 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1163 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1164 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1165 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1166 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1167 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1168 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1169 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1170 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1171 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1172 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1173 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1174 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1175 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1176 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1177 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1178 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1179 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1180 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1181 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1182 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1183 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1184 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1185 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1186 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1187 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1188 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1189 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1190 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1191 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1192 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1193 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1194 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1195 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1196 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1197 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1198 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1199 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1200 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1201 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1202 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1203 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1204 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1205 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1206 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1207 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1208 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1209 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1210 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1211 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1212 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1213 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1214 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1215 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1216 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1217 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1218 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1219 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1220 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1221 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1222 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1223 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1224 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1225 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1226 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1227 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1228 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1229 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1230 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1231 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1232 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1233 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1234 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1235 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1236 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1237 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1238 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1239 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1240 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1241 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1242 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1243 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1244 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1245 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1246 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1247 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1248 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1249 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1250 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1251 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1252 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1253 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1254 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1255 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1256 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1257 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1258 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1259 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1260 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1261 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1262 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1263 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1264 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1265 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1266 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1267 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1268 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1269 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1270 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1271 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1272 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1273 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1274 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1275 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1276 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1277 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1278 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1279 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1280 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1281 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1282 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1283 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1284 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1285 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1286 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1287 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1288 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1289 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1290 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1291 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1292 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1293 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1294 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1295 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1296 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1297 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1298 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1299 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1300 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1301 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1302 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1303 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1304 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1305 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1306 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1307 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1308 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1309 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1310 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1311 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1312 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1313 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1314 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1315 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1316 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1317 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1318 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1319 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1320 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1321 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1322 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1323 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1324 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1325 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1326 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1327 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1328 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1329 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1330 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1331 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1332 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1333 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1334 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1335 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1336 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1337 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1338 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1339 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1340 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1341 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1342 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1343 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1344 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1345 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1346 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1347 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1348 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1349 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1350 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1351 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1352 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1353 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1354 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1355 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1356 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1357 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1358 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1359 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1360 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1361 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1362 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1363 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1364 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1365 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1366 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1367 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1368 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1369 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1370 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1371 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1372 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1373 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1374 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1375 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1376 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1377 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1378 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1379 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1380 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1381 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1382 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1383 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1384 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1385 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1386 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1387 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1388 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1389 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1390 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1391 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1392 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1393 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1394 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1395 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1396 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1397 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1398 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1399 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1400 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1401 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1402 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1403 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1404 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1405 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1406 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1407 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1408 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1409 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1410 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1411 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1412 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1413 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1414 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1415 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1416 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1417 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1418 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1419 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1420 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1421 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1422 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1423 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1424 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1425 11.12.2017-hərracYüklə
1426 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1427 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1428 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1429 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1430 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1431 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1432 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1433 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1434 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1435 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1436 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1437 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1438 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1439 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1440 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1441 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1442 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1443 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1444 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1445 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1446 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1447 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1448 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1449 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1450 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1451 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1452 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1453 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1454 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1455 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1456 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1457 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1458 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1459 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1460 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1461 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1462 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1463 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1464 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1465 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1466 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1467 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1468 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1469 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1470 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1471 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1472 01.11.2017-herrac.docYüklə
1473 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1474 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1475 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1476 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1477 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1478 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1479 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1480 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1481 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1482 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1483 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1484 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1485 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1486 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1487 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1488 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1489 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1490 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1491 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1492 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1493 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1494 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1495 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1496 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1497 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1498 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1499 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1500 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1501 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1502 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1503 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1504 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1505 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1506 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1507 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1508 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1509 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1510 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1511 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1512 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1513 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1514 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1515 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1516 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1517 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1518 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1519 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1520 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1521 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1522 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1523 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1524 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1525 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1526 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1527 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1528 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1529 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1530 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1531 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1532 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1533 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1534 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1535 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1536 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1537 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1538 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1539 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1540 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1541 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1542 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1543 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1544 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1545 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1546 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1547 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1548 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1549 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1550 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1551 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1552 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1553 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1554 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1555 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1556 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1557 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1558 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1559 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1560 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1561 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1562 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1563 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1564 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1565 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1566 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1567 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1568 29020-17 Elan AZEYüklə
1569 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1570 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1571 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1572 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1573 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1574 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1575 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1576 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1577 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1578 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1579 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1580 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1581 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1582 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1583 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1584 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1585 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1586 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1587 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1588 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1589 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1590 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1591 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1592 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1593 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1594 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1595 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1596 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1597 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1598 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1599 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1600 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1601 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1602 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1603 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1604 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1605 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1606 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1607 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1608 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1609 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1610 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1611 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1612 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1613 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1614 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1615 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1616 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1617 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1618 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1619 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1620 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1621 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1622 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1623 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1624 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1625 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1626 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1627 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1628 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1629 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1630 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1631 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1632 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1633 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1634 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1635 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1636 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1637 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1638 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1639 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1640 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1641 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1642 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1643 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1644 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1645 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1646 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1647 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1648 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1649 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1650 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1651 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1652 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1653 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1654 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1655 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1656 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1657 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1658 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1659 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1660 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1661 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1662 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1663 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1664 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1665 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1666 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1667 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1668 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1669 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1670 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1671 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1672 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1673 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1674 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1675 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1676 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1677 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1678 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1679 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1680 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1681 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1682 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1683 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1684 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1685 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1686 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1687 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1688 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1689 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1690 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1691 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1692 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1693 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1694 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1695 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1696 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1697 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1698 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1699 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1700 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1701 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1702 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1703 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1704 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1705 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1706 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1707 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1708 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1709 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1710 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1711 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1712 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1713 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1714 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1715 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1716 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1717 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1718 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1719 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1720 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1721 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1722 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1723 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1724 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1725 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1726 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1727 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1728 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1729 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1730 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1731 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1732 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1733 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1734 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1735 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1736 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1737 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1738 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1739 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1740 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1741 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1742 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1743 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1744 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1745 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1746 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1747 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1748 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1749 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1750 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1751 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1752 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1753 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1754 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1755 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1756 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1757 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1758 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1759 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1760 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1761 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1762 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1763 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1764 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1765 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1766 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1767 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1768 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1769 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1770 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1771 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1772 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1773 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1774 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1775 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1776 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1777 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1778 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1779 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1780 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1781 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1782 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1783 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1784 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1785 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1786 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1787 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1788 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1789 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1790 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1791 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1792 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1793 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1794 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1795 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1796 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1797 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1798 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1799 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1800 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1801 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1802 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1803 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1804 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1805 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1806 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1807 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1808 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1809 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1810 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1811 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1812 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1813 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1814 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1815 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1816 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1817 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1818 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1819 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1820 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1821 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1822 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1823 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1824 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1825 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1826 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1827 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1828 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1829 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1830 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1831 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1832 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1833 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1834 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1835 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1836 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1837 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1838 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1839 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1840 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1841 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1842 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1843 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1844 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1845 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1846 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1847 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1848 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1849 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1850 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1851 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1852 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1853 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1854 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1855 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1856 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1857 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1858 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1859 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1860 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1861 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1862 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1863 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1864 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1865 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1866 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1867 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1868 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1869 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1870 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1871 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1872 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1873 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1874 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1875 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1876 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1877 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1878 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1879 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1880 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1881 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1882 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1883 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1884 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1885 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1886 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1887 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1888 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1889 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1890 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1891 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1892 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1893 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1894 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1895 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1896 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1897 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1898 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1899 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1900 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1901 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1902 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1903 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1904 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1905 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1906 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1907 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1908 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1909 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1910 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1911 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1912 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1913 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1914 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1915 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1916 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1917 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1918 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1919 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1920 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1921 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1922 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1923 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1924 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1925 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1926 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1927 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1928 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1929 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1930 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1931 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1932 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1933 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1934 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1935 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1936 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1937 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1938 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1939 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1940 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1941 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1942 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1943 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1944 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1945 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1946 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1947 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1948 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1949 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1950 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1951 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1952 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1953 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1954 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1955 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1956 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1957 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1958 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1959 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1960 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1961 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1962 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1963 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1964 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1965 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1966 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1967 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1968 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1969 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1970 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1971 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1972 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1973 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1974 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1975 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1976 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1977 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1978 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1979 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1980 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1981 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1982 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1983 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1984 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1985 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1986 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1987 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1988 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1989 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1990 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1991 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1992 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1993 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1994 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1995 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1996 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1997 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1998 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1999 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2000 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2001 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2002 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2003 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2004 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2005 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2006 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2007 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2008 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2009 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2010 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2011 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2012 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2013 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2014 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2015 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2016 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2017 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2018 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2019 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2020 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2021 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2022 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2023 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2024 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2025 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2026 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2027 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2028 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2029 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2030 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2031 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2032 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2033 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2034 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2035 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2036 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2037 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2038 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2039 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2040 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2041 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2042 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2043 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2044 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2045 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2046 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2047 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2048 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2049 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2050 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2051 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2052 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2053 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2054 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2055 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2056 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2057 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2058 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2059 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2060 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2061 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2062 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2063 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2064 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2065 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2066 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2067 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2068 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2069 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2070 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2071 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2072 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2073 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2074 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2075 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2076 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2077 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2078 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2079 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2080 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2081 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2082 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2083 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2084 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2085 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2086 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2087 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2088 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2089 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2090 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2091 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2092 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2093 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2094 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2095 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2096 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2097 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2098 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2099 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2100 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2101 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2102 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2103 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2104 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2105 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2106 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2107 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2108 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2109 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2110 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2111 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2112 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2113 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2114 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2115 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2116 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2117 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2118 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2119 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2120 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2121 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2122 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2123 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2124 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2125 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2126 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2127 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2128 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2129 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2130 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2131 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2132 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2133 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2134 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2135 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2136 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2137 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2138 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2139 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2140 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2141 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2142 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2143 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2144 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2145 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2146 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2147 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2148 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2149 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2150 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2151 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2152 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2153 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2154 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2155 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2156 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2157 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2158 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2159 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2160 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2161 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2162 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2163 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2164 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2165 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2166 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2167 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2168 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2169 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2170 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2171 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2172 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2173 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2174 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2175 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2176 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2177 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2178 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2179 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2180 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2181 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2182 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2183 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2184 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2185 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2186 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2187 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2188 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2189 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2190 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2191 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2192 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2193 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2194 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2195 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2196 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2197 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2198 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2199 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə