Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
2 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
3 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
4 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
5 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
6 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
7 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
8 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
9 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
10 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
11 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
12 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
13 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
14 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
15 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
16 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
17 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
18 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
19 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
20 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
21 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
22 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
23 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
24 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
25 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
26 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
27 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
28 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
29 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
30 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
31 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
32 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
33 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
34 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
35 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
36 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
37 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
38 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
39 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
40 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
41 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
42 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
43 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
44 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
45 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
46 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
47 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
48 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
49 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
50 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
51 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
52 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
53 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
54 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
55 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
56 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
57 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
58 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
59 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
60 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
61 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
62 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
63 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
64 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
65 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
66 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
67 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
68 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
69 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
70 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
71 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
72 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
73 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
74 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
75 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
76 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
77 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
78 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
79 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
80 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
81 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
82 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
83 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
84 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
85 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
86 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
87 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
88 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
89 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
90 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
91 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
92 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
93 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
94 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
95 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
96 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
97 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
98 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
99 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
100 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
101 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
102 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
103 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
104 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
105 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
106 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
107 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
108 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
109 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
110 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
111 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
112 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
113 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
114 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
115 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
116 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
117 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
118 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
119 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
120 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
121 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
122 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
123 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
124 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
125 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
126 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
127 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
128 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
129 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
130 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
131 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
132 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
133 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
134 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
135 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
136 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
137 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
138 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
139 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
140 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
141 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
142 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
143 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
144 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
145 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
146 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
147 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
148 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
149 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
150 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
151 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
152 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
153 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
154 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
155 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
156 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
157 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
158 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
159 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
160 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
161 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
162 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
163 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
164 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
165 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
166 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
167 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
168 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
169 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
170 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
171 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
172 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
173 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
174 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
175 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
176 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
177 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
178 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
179 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
180 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
181 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
182 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
183 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
184 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
185 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
186 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
187 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
188 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
189 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
190 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
191 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
192 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
193 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
194 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
195 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
196 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
197 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
198 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
199 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
200 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
201 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
202 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
203 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
204 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
205 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
206 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
207 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
208 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
209 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
210 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
211 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
212 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
213 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
214 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
215 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
216 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
217 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
218 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
219 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
220 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
221 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
222 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
223 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
224 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
225 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
226 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
227 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
228 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
229 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
230 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
231 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
232 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
233 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
234 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
235 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
236 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
237 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
238 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
239 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
240 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
241 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
242 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
243 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
244 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
245 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
246 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
247 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
248 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
249 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
250 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
251 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
252 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
253 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
254 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
255 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
256 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
257 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
258 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
259 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
260 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
261 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
262 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
263 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
264 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
265 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
266 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
267 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
268 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
269 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
270 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
271 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
272 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
273 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
274 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
275 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
276 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
277 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
278 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
279 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
280 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
281 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
282 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
283 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
284 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
285 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
286 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
287 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
288 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
289 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
290 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
291 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
292 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
293 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
294 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
295 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
296 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
297 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
298 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
299 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
300 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
301 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
302 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
303 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
304 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
305 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
306 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
307 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
308 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
309 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
310 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
311 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
312 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
313 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
314 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
315 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
316 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
317 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
318 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
319 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
320 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
321 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
322 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
323 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
324 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
325 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
326 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
327 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
328 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
329 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
330 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
331 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
332 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
333 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
334 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
335 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
336 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
337 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
338 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
339 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
340 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
341 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
342 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
343 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
344 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
345 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
346 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
347 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
348 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
349 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
350 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
351 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
352 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
353 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
354 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
355 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
356 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
357 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
358 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
359 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
360 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
361 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
362 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
363 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
364 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
365 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
366 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
367 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
368 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
369 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
370 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
371 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
372 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
373 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
374 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
375 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
376 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
377 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
378 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
379 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
380 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
381 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
382 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
383 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
384 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
385 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
386 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
387 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
388 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
389 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
390 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
391 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
392 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
393 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
394 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
395 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
396 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
397 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
398 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
399 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
400 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
401 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
402 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
403 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
404 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
405 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
406 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
407 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
408 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
409 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
410 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
411 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
412 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
413 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
414 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
415 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
416 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
417 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
418 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
419 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
420 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
421 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
422 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
423 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
424 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
425 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
426 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
427 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
428 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
429 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
430 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
431 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
432 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
433 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
434 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
435 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
436 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
437 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
438 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
439 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
440 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
441 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
442 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
443 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
444 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
445 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
446 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
447 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
448 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
449 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
450 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
451 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
452 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
453 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
454 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
455 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
456 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
457 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
458 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
459 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
460 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
461 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
462 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
463 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
464 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
465 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
466 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
467 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
468 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
469 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
470 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
471 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
472 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
473 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
474 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
475 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
476 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
477 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
478 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
479 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
480 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
481 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
482 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
483 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
484 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
485 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
486 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
487 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
488 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
489 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
490 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
491 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
492 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
493 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
494 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
495 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
496 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
497 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
498 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
499 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
500 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
501 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
502 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
503 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
504 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
505 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
506 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
507 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
508 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
509 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
510 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
511 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
512 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
513 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
514 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
515 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
516 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
517 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
518 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
519 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
520 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
521 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
522 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
523 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
524 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
525 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
526 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
527 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
528 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
529 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
530 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
531 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
532 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
533 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
534 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
535 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
536 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
537 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
538 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
539 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
540 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
541 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
542 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
543 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
544 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
545 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
546 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
547 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
548 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
549 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
550 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
551 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
552 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
553 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
554 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
555 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
556 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
557 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
558 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
559 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
560 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
561 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
562 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
563 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
564 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
565 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
566 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
567 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
568 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
569 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
570 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
571 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
572 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
573 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
574 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
575 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
576 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
577 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
578 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
579 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
580 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
581 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
582 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
583 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
584 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
585 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
586 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
587 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
588 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
589 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
590 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
591 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
592 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
593 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
594 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
595 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
596 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
597 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
598 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
599 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
600 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
601 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
602 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
603 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
604 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
605 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
606 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
607 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
608 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
609 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
610 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
611 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
612 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
613 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
614 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
615 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
616 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
617 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
618 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
619 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
620 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
621 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
622 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
623 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
624 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
625 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
626 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
627 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
628 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
629 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
630 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
631 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
632 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
633 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
634 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
635 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
636 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
637 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
638 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
639 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
640 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
641 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
642 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
643 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
644 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
645 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
646 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
647 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
648 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
649 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
650 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
651 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
652 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
653 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
654 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
655 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
656 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
657 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
658 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
659 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
660 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
661 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
662 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
663 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
664 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
665 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
666 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
667 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
668 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
669 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
670 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
671 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
672 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
673 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
674 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
675 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
676 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
677 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
678 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
679 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
680 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
681 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
682 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
683 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
684 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
685 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
686 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
687 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
688 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
689 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
690 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
691 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
692 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
693 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
694 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
695 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
696 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
697 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
698 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
699 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
700 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
701 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
702 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
703 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
704 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
705 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
706 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
707 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
708 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
709 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
710 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
711 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
712 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
713 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
714 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
715 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
716 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
717 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
718 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
719 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
720 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
721 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
722 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
723 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
724 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
725 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
726 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
727 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
728 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
729 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
730 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
731 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
732 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
733 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
734 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
735 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
736 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
737 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
738 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
739 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
740 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
741 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
742 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
743 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
744 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
745 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
746 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
747 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
748 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
749 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
750 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
751 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
752 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
753 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
754 11.12.2017-hərracYüklə
755 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
756 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
757 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
758 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
759 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
760 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
761 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
762 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
763 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
764 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
765 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
766 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
767 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
768 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
769 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
770 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
771 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
772 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
773 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
774 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
775 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
776 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
777 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
778 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
779 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
780 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
781 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
782 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
783 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
784 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
785 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
786 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
787 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
788 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
789 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
790 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
791 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
792 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
793 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
794 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
795 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
796 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
797 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
798 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
799 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
800 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
801 01.11.2017-herrac.docYüklə
802 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
803 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
804 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
805 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
806 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
807 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
808 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
809 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
810 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
811 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
812 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
813 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
814 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
815 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
816 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
817 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
818 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
819 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
820 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
821 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
822 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
823 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
824 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
825 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
826 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
827 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
828 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
829 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
830 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
831 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
832 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
833 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
834 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
835 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
836 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
837 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
838 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
839 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
840 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
841 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
842 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
843 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
844 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
845 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
846 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
847 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
848 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
849 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
850 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
851 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
852 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
853 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
854 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
855 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
856 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
857 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
858 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
859 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
860 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
861 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
862 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
863 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
864 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
865 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
866 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
867 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
868 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
869 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
870 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
871 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
872 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
873 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
874 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
875 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
876 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
877 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
878 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
879 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
880 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
881 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
882 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
883 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
884 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
885 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
886 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
887 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
888 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
889 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
890 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
891 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
892 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
893 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
894 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
895 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
896 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
897 29020-17 Elan AZEYüklə
898 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
899 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
900 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
901 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
902 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
903 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
904 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
905 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
906 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
907 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
908 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
909 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
910 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
911 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
912 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
913 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
914 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
915 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
916 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
917 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
918 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
919 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
920 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
921 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
922 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
923 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
924 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
925 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
926 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
927 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
928 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
929 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
930 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
931 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
932 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
933 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
934 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
935 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
936 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
937 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
938 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
939 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
940 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
941 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
942 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
943 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
944 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
945 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
946 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
947 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
948 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
949 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
950 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
951 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
952 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
953 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
954 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
955 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
956 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
957 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
958 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
959 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
960 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
961 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
962 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
963 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
964 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
965 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
966 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
967 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
968 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
969 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
970 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
971 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
972 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
973 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
974 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
975 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
976 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
977 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
978 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
979 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
980 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
981 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
982 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
983 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
984 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
985 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
986 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
987 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
988 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
989 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
990 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
991 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
992 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
993 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
994 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
995 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
996 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
997 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
998 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
999 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1000 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1001 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1002 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1003 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1004 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1005 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1006 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1007 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1008 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1009 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1010 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1011 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1012 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1013 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1014 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1015 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1016 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1017 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1018 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1019 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1020 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1021 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1022 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1023 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1024 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1025 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1026 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1027 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1028 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1029 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1030 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1031 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1032 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1033 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1034 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1035 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1036 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1037 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1038 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1039 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1040 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1041 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1042 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1043 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1044 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1045 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1046 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1047 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1048 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1049 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1050 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1051 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1052 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1053 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1054 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1055 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1056 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1057 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1058 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1059 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1060 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1061 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1062 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1063 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1064 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1065 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1066 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1067 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1068 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1069 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1070 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1071 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1072 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1073 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1074 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1075 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1076 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1077 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1078 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1079 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1080 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1081 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1082 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1083 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1084 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1085 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1086 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1087 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1088 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1089 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1090 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1091 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1092 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1093 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1094 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1095 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1096 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1097 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1098 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1099 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1100 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1101 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1102 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1103 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1104 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1105 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1106 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1107 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1108 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1109 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1110 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1111 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1112 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1113 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1114 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1115 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1116 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1117 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1118 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1119 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1120 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1121 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1122 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1123 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1124 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1125 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1126 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1127 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1128 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1129 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1130 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1131 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1132 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1133 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1134 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1135 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1136 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1137 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1138 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1139 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1140 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1141 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1142 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1143 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1144 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1145 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1146 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1147 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1148 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1149 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1150 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1151 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1152 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1153 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1154 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1155 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1156 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1157 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1158 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1159 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1160 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1161 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1162 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1163 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1164 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1165 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1166 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1167 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1168 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1169 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1170 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1171 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1172 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1173 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1174 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1175 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1176 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1177 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1178 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1179 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1180 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1181 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1182 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1183 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1184 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1185 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1186 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1187 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1188 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1189 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1190 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1191 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1192 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1193 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1194 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1195 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1196 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1197 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1198 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1199 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1200 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1201 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1202 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1203 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1204 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1205 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1206 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1207 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1208 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1209 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1210 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1211 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1212 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1213 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1214 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1215 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1216 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1217 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1218 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1219 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1220 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1221 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1222 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1223 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1224 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1225 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1226 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1227 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1228 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1229 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1230 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1231 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1232 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1233 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1234 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1235 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1236 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1237 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1238 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1239 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1240 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1241 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1242 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1243 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1244 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1245 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1246 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1247 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1248 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1249 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1250 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1251 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1252 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1253 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1254 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1255 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1256 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1257 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1258 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1259 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1260 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1261 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1262 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1263 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1264 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1265 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1266 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1267 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1268 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1269 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1270 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1271 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1272 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1273 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1274 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1275 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1276 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1277 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1278 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1279 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1280 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1281 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1282 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1283 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1284 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1285 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1286 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1287 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1288 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1289 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1290 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1291 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1292 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1293 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1294 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1295 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1296 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1297 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1298 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1299 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1300 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1301 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1302 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1303 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1304 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1305 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1306 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1307 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1308 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1309 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1310 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1311 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1312 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1313 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1314 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1315 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1316 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1317 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1318 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1319 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1320 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1321 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1322 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1323 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1324 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1325 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1326 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1327 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1328 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1329 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1330 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1331 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1332 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1333 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1334 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1335 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1336 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1337 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1338 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1339 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1340 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1341 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1342 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1343 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1344 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1345 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1346 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1347 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1348 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1349 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1350 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1351 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1352 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1353 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1354 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1355 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1356 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1357 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1358 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1359 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1360 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1361 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1362 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1363 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1364 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1365 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1366 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1367 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1368 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1369 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1370 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1371 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1372 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1373 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1374 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1375 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1376 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1377 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1378 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1379 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1380 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1381 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1382 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1383 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1384 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1385 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1386 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1387 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1388 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1389 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1390 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1391 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1392 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1393 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1394 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1395 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1396 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1397 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1398 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1399 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1400 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1401 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1402 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1403 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1404 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1405 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1406 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1407 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1408 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1409 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1410 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1411 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1412 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1413 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1414 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1415 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1416 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1417 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1418 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1419 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1420 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1421 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1422 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1423 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1424 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1425 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1426 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1427 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1428 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1429 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1430 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1431 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1432 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1433 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1434 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1435 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1436 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1437 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1438 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1439 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1440 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1441 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1442 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1443 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1444 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1445 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1446 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1447 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1448 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1449 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1450 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1451 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1452 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1453 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1454 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1455 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1456 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1457 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1458 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1459 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1460 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1461 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1462 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1463 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1464 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1465 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1466 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1467 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1468 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1469 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1470 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1471 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1472 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1473 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1474 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1475 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1476 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1477 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1478 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1479 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1480 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1481 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1482 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1483 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1484 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1485 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1486 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1487 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1488 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1489 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1490 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1491 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1492 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1493 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1494 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1495 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1496 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1497 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1498 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1499 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1500 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1501 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1502 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1503 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1504 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1505 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1506 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1507 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1508 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1509 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1510 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1511 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1512 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1513 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1514 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1515 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1516 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1517 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1518 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1519 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1520 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1521 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1522 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1523 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1524 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1525 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1526 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1527 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1528 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə