Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
2 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
3 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
4 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
5 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
6 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
7 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
8 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
9 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
10 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
11 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
12 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
13 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
14 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
15 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
16 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
17 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
18 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
19 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
20 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
21 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
22 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
23 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
24 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
25 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
26 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
27 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
28 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
29 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
30 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
31 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
32 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
33 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
34 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
35 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
36 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
37 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
38 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
39 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
40 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
41 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
42 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
43 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
44 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
45 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
46 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
47 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
48 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
49 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
50 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
51 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
52 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
53 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
54 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
55 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
56 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
57 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
58 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
59 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
60 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
61 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
62 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
63 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
64 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
65 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
66 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
67 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
68 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
69 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
70 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
71 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
72 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
73 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
74 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
75 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
76 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
77 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
78 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
79 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
80 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
81 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
82 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
83 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
84 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
85 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
86 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
87 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
88 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
89 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
90 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
91 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
92 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
93 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
94 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
95 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
96 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
97 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
98 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
99 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
100 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
101 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
102 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
103 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
104 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
105 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
106 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
107 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
108 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
109 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
110 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
111 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
112 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
113 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
114 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
115 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
116 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
117 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
118 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
119 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
120 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
121 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
122 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
123 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
124 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
125 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
126 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
127 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
128 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
129 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
130 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
131 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
132 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
133 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
134 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
135 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
136 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
137 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
138 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
139 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
140 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
141 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
142 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
143 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
144 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
145 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
146 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
147 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
148 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
149 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
150 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
151 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
152 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
153 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
154 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
155 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
156 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
157 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
158 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
159 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
160 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
161 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
162 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
163 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
164 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
165 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
166 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
167 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
168 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
169 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
170 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
171 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
172 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
173 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
174 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
175 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
176 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
177 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
178 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
179 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
180 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
181 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
182 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
183 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
184 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
185 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
186 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
187 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
188 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
189 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
190 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
191 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
192 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
193 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
194 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
195 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
196 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
197 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
198 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
199 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
200 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
201 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
202 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
203 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
204 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
205 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
206 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
207 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
208 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
209 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
210 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
211 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
212 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
213 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
214 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
215 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
216 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
217 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
218 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
219 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
220 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
221 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
222 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
223 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
224 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
225 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
226 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
227 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
228 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
229 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
230 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
231 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
232 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
233 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
234 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
235 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
236 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
237 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
238 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
239 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
240 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
241 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
242 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
243 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
244 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
245 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
246 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
247 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
248 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
249 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
250 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
251 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
252 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
253 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
254 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
255 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
256 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
257 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
258 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
259 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
260 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
261 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
262 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
263 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
264 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
265 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
266 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
267 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
268 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
269 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
270 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
271 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
272 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
273 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
274 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
275 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
276 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
277 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
278 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
279 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
280 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
281 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
282 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
283 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
284 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
285 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
286 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
287 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
288 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
289 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
290 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
291 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
292 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
293 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
294 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
295 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
296 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
297 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
298 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
299 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
300 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
301 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
302 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
303 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
304 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
305 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
306 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
307 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
308 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
309 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
310 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
311 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
312 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
313 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
314 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
315 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
316 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
317 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
318 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
319 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
320 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
321 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
322 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
323 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
324 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
325 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
326 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
327 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
328 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
329 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
330 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
331 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
332 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
333 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
334 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
335 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
336 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
337 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
338 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
339 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
340 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
341 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
342 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
343 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
344 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
345 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
346 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
347 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
348 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
349 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
350 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
351 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
352 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
353 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
354 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
355 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
356 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
357 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
358 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
359 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
360 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
361 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
362 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
363 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
364 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
365 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
366 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
367 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
368 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
369 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
370 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
371 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
372 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
373 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
374 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
375 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
376 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
377 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
378 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
379 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
380 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
381 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
382 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
383 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
384 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
385 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
386 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
387 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
388 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
389 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
390 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
391 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
392 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
393 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
394 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
395 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
396 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
397 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
398 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
399 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
400 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
401 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
402 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
403 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
404 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
405 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
406 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
407 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
408 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
409 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
410 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
411 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
412 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
413 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
414 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
415 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
416 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
417 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
418 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
419 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
420 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
421 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
422 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
423 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
424 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
425 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
426 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
427 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
428 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
429 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
430 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
431 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
432 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
433 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
434 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
435 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
436 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
437 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
438 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
439 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
440 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
441 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
442 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
443 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
444 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
445 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
446 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
447 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
448 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
449 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
450 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
451 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
452 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
453 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
454 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
455 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
456 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
457 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
458 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
459 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
460 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
461 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
462 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
463 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
464 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
465 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
466 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
467 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
468 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
469 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
470 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
471 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
472 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
473 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
474 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
475 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
476 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
477 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
478 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
479 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
480 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
481 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
482 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
483 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
484 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
485 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
486 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
487 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
488 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
489 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
490 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
491 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
492 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
493 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
494 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
495 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
496 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
497 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
498 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
499 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
500 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
501 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
502 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
503 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
504 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
505 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
506 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
507 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
508 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
509 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
510 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
511 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
512 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
513 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
514 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
515 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
516 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
517 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
518 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
519 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
520 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
521 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
522 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
523 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
524 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
525 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
526 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
527 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
528 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
529 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
530 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
531 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
532 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
533 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
534 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
535 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
536 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
537 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
538 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
539 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
540 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
541 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
542 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
543 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
544 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
545 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
546 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
547 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
548 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
549 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
550 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
551 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
552 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
553 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
554 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
555 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
556 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
557 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
558 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
559 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
560 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
561 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
562 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
563 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
564 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
565 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
566 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
567 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
568 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
569 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
570 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
571 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
572 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
573 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
574 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
575 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
576 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
577 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
578 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
579 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
580 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
581 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
582 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
583 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
584 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
585 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
586 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
587 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
588 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
589 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
590 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
591 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
592 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
593 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
594 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
595 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
596 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
597 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
598 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
599 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
600 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
601 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
602 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
603 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
604 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
605 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
606 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
607 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
608 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
609 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
610 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
611 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
612 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
613 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
614 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
615 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
616 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
617 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
618 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
619 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
620 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
621 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
622 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
623 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
624 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
625 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
626 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
627 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
628 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
629 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
630 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
631 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
632 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
633 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
634 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
635 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
636 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
637 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
638 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
639 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
640 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
641 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
642 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
643 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
644 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
645 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
646 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
647 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
648 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
649 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
650 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
651 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
652 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
653 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
654 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
655 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
656 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
657 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
658 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
659 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
660 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
661 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
662 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
663 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
664 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
665 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
666 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
667 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
668 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
669 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
670 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
671 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
672 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
673 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
674 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
675 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
676 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
677 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
678 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
679 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
680 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
681 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
682 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
683 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
684 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
685 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
686 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
687 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
688 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
689 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
690 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
691 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
692 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
693 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
694 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
695 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
696 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
697 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
698 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
699 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
700 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
701 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
702 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
703 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
704 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
705 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
706 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
707 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
708 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
709 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
710 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
711 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
712 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
713 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
714 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
715 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
716 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
717 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
718 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
719 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
720 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
721 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
722 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
723 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
724 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
725 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
726 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
727 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
728 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
729 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
730 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
731 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
732 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
733 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
734 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
735 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
736 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
737 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
738 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
739 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
740 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
741 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
742 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
743 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
744 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
745 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
746 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
747 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
748 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
749 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
750 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
751 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
752 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
753 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
754 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
755 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
756 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
757 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
758 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
759 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
760 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
761 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
762 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
763 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
764 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
765 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
766 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
767 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
768 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
769 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
770 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
771 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
772 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
773 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
774 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
775 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
776 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
777 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
778 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
779 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
780 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
781 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
782 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
783 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
784 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
785 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
786 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
787 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
788 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
789 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
790 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
791 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
792 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
793 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
794 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
795 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
796 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
797 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
798 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
799 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
800 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
801 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
802 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
803 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
804 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
805 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
806 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
807 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
808 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
809 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
810 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
811 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
812 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
813 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
814 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
815 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
816 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
817 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
818 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
819 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
820 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
821 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
822 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
823 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
824 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
825 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
826 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
827 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
828 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
829 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
830 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
831 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
832 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
833 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
834 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
835 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
836 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
837 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
838 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
839 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
840 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
841 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
842 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
843 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
844 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
845 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
846 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
847 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
848 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
849 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
850 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
851 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
852 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
853 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
854 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
855 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
856 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
857 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
858 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
859 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
860 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
861 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
862 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
863 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
864 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
865 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
866 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
867 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
868 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
869 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
870 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
871 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
872 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
873 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
874 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
875 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
876 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
877 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
878 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
879 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
880 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
881 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
882 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
883 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
884 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
885 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
886 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
887 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
888 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
889 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
890 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
891 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
892 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
893 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
894 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
895 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
896 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
897 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
898 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
899 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
900 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
901 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
902 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
903 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
904 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
905 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
906 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
907 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
908 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
909 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
910 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
911 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
912 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
913 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
914 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
915 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
916 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
917 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
918 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
919 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
920 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
921 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
922 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
923 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
924 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
925 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
926 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
927 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
928 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
929 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
930 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
931 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
932 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
933 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
934 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
935 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
936 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
937 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
938 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
939 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
940 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
941 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
942 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
943 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
944 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
945 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
946 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
947 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
948 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
949 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
950 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
951 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
952 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
953 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
954 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
955 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
956 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
957 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
958 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
959 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
960 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
961 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
962 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
963 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
964 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
965 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
966 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
967 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
968 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
969 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
970 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
971 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
972 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
973 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
974 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
975 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
976 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
977 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
978 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
979 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
980 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
981 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
982 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
983 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
984 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
985 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
986 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
987 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
988 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
989 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
990 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
991 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
992 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
993 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
994 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
995 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
996 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
997 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
998 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
999 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1000 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1001 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1002 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1003 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1004 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1005 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1006 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1007 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1008 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1009 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1010 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1011 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1012 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1013 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1014 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1015 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1016 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1017 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1018 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1019 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1020 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1021 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1022 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1023 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1024 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1025 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1026 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1027 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1028 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1029 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1030 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1031 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1032 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1033 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1034 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1035 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1036 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1037 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1038 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1039 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1040 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1041 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1042 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1043 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1044 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1045 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1046 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1047 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1048 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1049 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1050 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1051 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1052 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1053 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1054 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1055 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1056 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1057 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1058 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1059 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1060 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1061 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1062 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1063 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1064 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1065 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1066 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1067 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1068 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1069 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1070 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1071 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1072 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1073 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1074 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1075 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1076 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1077 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1078 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1079 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1080 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1081 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1082 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1083 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1084 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1085 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1086 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1087 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1088 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1089 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1090 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1091 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1092 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1093 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1094 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1095 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1096 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1097 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1098 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1099 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1100 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1101 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1102 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1103 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1104 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1105 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1106 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1107 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1108 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1109 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1110 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1111 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1112 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1113 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1114 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1115 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1116 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1117 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1118 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1119 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1120 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1121 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1122 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1123 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1124 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1125 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1126 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1127 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1128 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1129 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1130 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1131 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1132 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1133 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1134 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1135 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1136 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1137 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1138 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1139 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1140 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1141 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1142 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1143 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1144 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1145 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1146 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1147 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1148 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1149 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1150 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1151 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1152 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1153 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1154 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1155 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1156 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1157 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1158 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1159 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1160 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1161 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1162 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1163 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1164 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1165 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1166 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1167 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1168 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1169 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1170 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1171 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1172 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1173 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1174 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1175 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1176 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1177 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1178 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1179 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1180 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1181 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1182 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1183 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1184 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1185 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1186 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1187 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1188 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1189 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1190 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1191 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1192 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1193 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1194 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1195 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1196 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1197 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1198 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1199 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1200 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1201 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1202 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1203 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1204 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1205 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1206 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1207 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1208 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1209 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1210 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1211 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1212 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1213 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1214 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1215 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1216 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1217 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1218 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1219 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1220 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1221 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1222 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1223 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1224 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1225 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1226 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1227 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1228 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1229 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1230 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1231 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1232 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1233 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1234 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1235 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1236 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1237 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1238 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1239 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1240 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1241 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1242 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1243 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1244 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1245 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1246 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1247 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1248 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1249 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1250 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1251 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1252 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1253 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1254 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1255 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1256 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1257 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1258 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1259 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1260 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1261 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1262 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1263 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1264 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1265 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1266 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1267 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1268 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1269 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1270 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1271 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1272 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1273 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1274 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1275 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1276 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1277 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1278 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1279 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1280 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1281 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1282 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1283 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1284 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1285 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1286 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1287 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1288 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1289 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1290 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1291 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1292 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1293 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1294 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1295 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1296 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1297 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1298 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1299 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1300 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1301 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1302 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1303 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1304 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1305 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1306 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1307 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1308 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1309 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1310 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1311 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1312 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1313 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1314 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1315 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1316 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1317 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1318 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1319 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1320 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1321 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1322 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1323 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1324 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1325 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1326 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1327 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1328 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1329 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1330 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1331 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1332 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1333 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1334 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1335 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1336 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1337 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1338 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1339 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1340 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1341 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1342 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1343 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1344 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1345 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1346 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1347 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1348 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1349 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1350 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1351 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1352 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1353 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1354 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1355 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1356 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1357 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1358 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1359 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1360 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1361 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1362 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1363 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1364 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1365 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1366 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1367 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1368 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1369 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1370 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1371 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1372 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1373 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1374 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1375 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1376 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1377 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1378 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1379 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1380 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1381 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1382 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1383 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1384 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1385 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1386 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1387 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1388 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1389 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1390 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1391 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1392 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1393 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1394 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1395 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1396 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1397 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1398 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1399 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1400 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1401 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1402 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1403 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1404 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1405 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1406 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1407 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1408 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1409 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1410 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1411 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1412 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1413 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1414 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1415 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1416 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1417 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1418 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1419 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1420 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1421 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1422 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1423 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1424 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1425 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1426 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1427 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1428 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1429 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1430 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1431 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1432 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1433 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1434 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1435 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1436 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1437 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1438 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1439 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1440 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1441 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1442 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1443 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1444 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1445 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1446 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1447 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1448 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1449 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1450 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1451 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1452 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1453 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1454 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1455 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1456 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1457 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1458 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1459 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1460 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1461 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1462 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1463 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1464 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1465 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1466 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1467 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1468 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1469 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1470 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1471 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1472 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1473 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1474 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1475 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1476 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1477 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1478 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1479 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1480 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1481 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1482 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1483 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1484 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1485 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1486 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1487 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1488 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1489 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1490 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1491 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1492 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1493 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1494 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1495 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1496 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1497 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1498 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1499 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1500 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1501 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1502 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1503 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1504 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1505 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1506 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1507 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1508 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1509 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1510 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1511 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1512 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1513 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1514 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1515 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1516 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1517 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1518 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1519 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1520 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1521 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1522 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1523 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1524 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1525 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1526 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1527 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1528 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1529 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1530 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1531 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1532 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1533 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1534 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1535 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1536 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1537 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1538 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1539 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1540 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1541 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1542 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1543 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1544 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1545 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1546 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1547 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1548 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1549 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1550 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1551 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1552 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1553 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1554 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1555 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1556 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1557 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1558 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1559 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1560 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1561 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1562 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1563 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1564 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1565 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1566 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1567 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1568 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1569 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1570 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1571 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1572 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1573 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1574 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1575 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1576 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1577 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1578 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1579 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1580 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1581 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1582 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1583 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1584 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1585 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1586 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1587 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1588 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1589 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1590 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1591 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1592 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1593 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1594 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1595 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1596 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1597 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1598 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1599 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1600 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1601 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1602 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1603 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1604 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1605 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1606 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1607 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1608 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1609 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1610 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1611 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1612 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1613 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1614 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1615 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1616 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1617 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1618 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1619 11.12.2017-hərracYüklə
1620 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1621 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1622 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1623 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1624 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1625 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1626 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1627 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1628 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1629 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1630 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1631 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1632 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1633 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1634 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1635 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1636 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1637 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1638 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1639 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1640 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1641 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1642 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1643 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1644 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1645 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1646 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1647 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1648 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1649 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1650 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1651 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1652 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1653 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1654 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1655 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1656 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1657 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1658 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1659 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1660 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1661 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1662 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1663 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1664 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1665 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1666 01.11.2017-herrac.docYüklə
1667 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1668 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1669 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1670 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1671 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1672 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1673 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1674 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1675 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1676 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1677 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1678 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1679 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1680 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1681 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1682 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1683 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1684 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1685 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1686 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1687 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1688 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1689 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1690 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1691 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1692 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1693 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1694 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1695 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1696 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1697 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1698 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1699 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1700 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1701 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1702 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1703 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1704 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1705 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1706 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1707 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1708 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1709 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1710 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1711 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1712 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1713 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1714 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1715 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1716 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1717 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1718 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1719 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1720 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1721 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1722 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1723 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1724 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1725 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1726 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1727 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1728 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1729 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1730 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1731 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1732 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1733 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1734 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1735 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1736 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1737 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1738 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1739 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1740 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1741 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1742 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1743 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1744 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1745 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1746 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1747 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1748 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1749 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1750 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1751 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1752 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1753 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1754 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1755 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1756 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1757 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1758 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1759 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1760 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1761 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1762 29020-17 Elan AZEYüklə
1763 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1764 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1765 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1766 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1767 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1768 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1769 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1770 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1771 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1772 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1773 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1774 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1775 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1776 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1777 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1778 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1779 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1780 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1781 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1782 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1783 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1784 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1785 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1786 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1787 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1788 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1789 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1790 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1791 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1792 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1793 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1794 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1795 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1796 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1797 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1798 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1799 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1800 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1801 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1802 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1803 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1804 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1805 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1806 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1807 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1808 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1809 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1810 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1811 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1812 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1813 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1814 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1815 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1816 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1817 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1818 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1819 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1820 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1821 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1822 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1823 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1824 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1825 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1826 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1827 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1828 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1829 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1830 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1831 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1832 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1833 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1834 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1835 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1836 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1837 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1838 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1839 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1840 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1841 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1842 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1843 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1844 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1845 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1846 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1847 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1848 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1849 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1850 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1851 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1852 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1853 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1854 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1855 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1856 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1857 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1858 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1859 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1860 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1861 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1862 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1863 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1864 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1865 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1866 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1867 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1868 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1869 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1870 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1871 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1872 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1873 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1874 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1875 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1876 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1877 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1878 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1879 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1880 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1881 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1882 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1883 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1884 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1885 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1886 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1887 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1888 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1889 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1890 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1891 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1892 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1893 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1894 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1895 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1896 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1897 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1898 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1899 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1900 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1901 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1902 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1903 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1904 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1905 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1906 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1907 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1908 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1909 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1910 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1911 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1912 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1913 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1914 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1915 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1916 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1917 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1918 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1919 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1920 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1921 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1922 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1923 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1924 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1925 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1926 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1927 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1928 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1929 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1930 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1931 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1932 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1933 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1934 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1935 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1936 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1937 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1938 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1939 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1940 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1941 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1942 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1943 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1944 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1945 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1946 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1947 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1948 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1949 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1950 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1951 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1952 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1953 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1954 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1955 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1956 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1957 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1958 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1959 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1960 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1961 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1962 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1963 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1964 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1965 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1966 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1967 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1968 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1969 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1970 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1971 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1972 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1973 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1974 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1975 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1976 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1977 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1978 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1979 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1980 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1981 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1982 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1983 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1984 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1985 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1986 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1987 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1988 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1989 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1990 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1991 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1992 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1993 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1994 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1995 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1996 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1997 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1998 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1999 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2000 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2001 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2002 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2003 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2004 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2005 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2006 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2007 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2008 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2009 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2010 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2011 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2012 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2013 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2014 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2015 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2016 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2017 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2018 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2019 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2020 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2021 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2022 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2023 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2024 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2025 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2026 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2027 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2028 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2029 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2030 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2031 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2032 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2033 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2034 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2035 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2036 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2037 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2038 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2039 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2040 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2041 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2042 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2043 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2044 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2045 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2046 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2047 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2048 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2049 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2050 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2051 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2052 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2053 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2054 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2055 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2056 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2057 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2058 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2059 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2060 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2061 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2062 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2063 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2064 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2065 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2066 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2067 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2068 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2069 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2070 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2071 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2072 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2073 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2074 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2075 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2076 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2077 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2078 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2079 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2080 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2081 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2082 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2083 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2084 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2085 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2086 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2087 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2088 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2089 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2090 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2091 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2092 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2093 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2094 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2095 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2096 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2097 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2098 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2099 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2100 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2101 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2102 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2103 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2104 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2105 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2106 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2107 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2108 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2109 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2110 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2111 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2112 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2113 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2114 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2115 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2116 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2117 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2118 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2119 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2120 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2121 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2122 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2123 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2124 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2125 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2126 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2127 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2128 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2129 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2130 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2131 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2132 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2133 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2134 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2135 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2136 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2137 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2138 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2139 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2140 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2141 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2142 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2143 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2144 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2145 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2146 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2147 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2148 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2149 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2150 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2151 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2152 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2153 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2154 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2155 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2156 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2157 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2158 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2159 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2160 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2161 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2162 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2163 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2164 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2165 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2166 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2167 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2168 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2169 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2170 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2171 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2172 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2173 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2174 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2175 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2176 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2177 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2178 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2179 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2180 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2181 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2182 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2183 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2184 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2185 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2186 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2187 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2188 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2189 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2190 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2191 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2192 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2193 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2194 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2195 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2196 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2197 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2198 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2199 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2200 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2201 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2202 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2203 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2204 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2205 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2206 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2207 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2208 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2209 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2210 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2211 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2212 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2213 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2214 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2215 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2216 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2217 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2218 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2219 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2220 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2221 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2222 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2223 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2224 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2225 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2226 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2227 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2228 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2229 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2230 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2231 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2232 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2233 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2234 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2235 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2236 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2237 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2238 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2239 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2240 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2241 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2242 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2243 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2244 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2245 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2246 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2247 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2248 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2249 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2250 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2251 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2252 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2253 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2254 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2255 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2256 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2257 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2258 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2259 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2260 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2261 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2262 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2263 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2264 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2265 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2266 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2267 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2268 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2269 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2270 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2271 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2272 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2273 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2274 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2275 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2276 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2277 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2278 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2279 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2280 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2281 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2282 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2283 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2284 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2285 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2286 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2287 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2288 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2289 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2290 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2291 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2292 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2293 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2294 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2295 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2296 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2297 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2298 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2299 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2300 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2301 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2302 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2303 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2304 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2305 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2306 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2307 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2308 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2309 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2310 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2311 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2312 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2313 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2314 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2315 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2316 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2317 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2318 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2319 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2320 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2321 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2322 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2323 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2324 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2325 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2326 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2327 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2328 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2329 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2330 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2331 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2332 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2333 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2334 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2335 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2336 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2337 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2338 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2339 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2340 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2341 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2342 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2343 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2344 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2345 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2346 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2347 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2348 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2349 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2350 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2351 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2352 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2353 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2354 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2355 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2356 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2357 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2358 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2359 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2360 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2361 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2362 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2363 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2364 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2365 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2366 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2367 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2368 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2369 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2370 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2371 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2372 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2373 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2374 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2375 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2376 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2377 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2378 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2379 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2380 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2381 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2382 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2383 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2384 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2385 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2386 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2387 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2388 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2389 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2390 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2391 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2392 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2393 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə