Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
2 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
3 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
4 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
5 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
6 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
7 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
8 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
9 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
10 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
11 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
12 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
13 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
14 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
15 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
16 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
17 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
18 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
19 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
20 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
21 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
22 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
23 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
24 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
25 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
26 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
27 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
28 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
29 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
30 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
31 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
32 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
33 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
34 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
35 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
36 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
37 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
38 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
39 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
40 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
41 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
42 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
43 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
44 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
45 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
46 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
47 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
48 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
49 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
50 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
51 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
52 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
53 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
54 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
55 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
56 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
57 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
58 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
59 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
60 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
61 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
62 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
63 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
64 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
65 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
66 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
67 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
68 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
69 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
70 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
71 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
72 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
73 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
74 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
75 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
76 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
77 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
78 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
79 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
80 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
81 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
82 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
83 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
84 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
85 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
86 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
87 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
88 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
89 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
90 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
91 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
92 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
93 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
94 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
95 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
96 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
97 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
98 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
99 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
100 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
101 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
102 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
103 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
104 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
105 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
106 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
107 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
108 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
109 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
110 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
111 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
112 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
113 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
114 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
115 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
116 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
117 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
118 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
119 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
120 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
121 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
122 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
123 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
124 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
125 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
126 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
127 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
128 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
129 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
130 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
131 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
132 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
133 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
134 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
135 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
136 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
137 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
138 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
139 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
140 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
141 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
142 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
143 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
144 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
145 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
146 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
147 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
148 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
149 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
150 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
151 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
152 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
153 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
154 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
155 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
156 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
157 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
158 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
159 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
160 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
161 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
162 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
163 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
164 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
165 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
166 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
167 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
168 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
169 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
170 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
171 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
172 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
173 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
174 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
175 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
176 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
177 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
178 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
179 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
180 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
181 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
182 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
183 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
184 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
185 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
186 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
187 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
188 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
189 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
190 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
191 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
192 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
193 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
194 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
195 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
196 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
197 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
198 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
199 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
200 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
201 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
202 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
203 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
204 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
205 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
206 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
207 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
208 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
209 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
210 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
211 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
212 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
213 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
214 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
215 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
216 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
217 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
218 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
219 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
220 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
221 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
222 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
223 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
224 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
225 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
226 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
227 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
228 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
229 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
230 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
231 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
232 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
233 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
234 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
235 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
236 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
237 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
238 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
239 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
240 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
241 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
242 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
243 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
244 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
245 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
246 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
247 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
248 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
249 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
250 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
251 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
252 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
253 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
254 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
255 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
256 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
257 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
258 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
259 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
260 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
261 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
262 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
263 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
264 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
265 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
266 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
267 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
268 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
269 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
270 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
271 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
272 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
273 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
274 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
275 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
276 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
277 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
278 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
279 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
280 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
281 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
282 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
283 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
284 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
285 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
286 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
287 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
288 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
289 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
290 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
291 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
292 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
293 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
294 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
295 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
296 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
297 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
298 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
299 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
300 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
301 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
302 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
303 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
304 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
305 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
306 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
307 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
308 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
309 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
310 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
311 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
312 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
313 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
314 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
315 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
316 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
317 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
318 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
319 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
320 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
321 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
322 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
323 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
324 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
325 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
326 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
327 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
328 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
329 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
330 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
331 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
332 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
333 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
334 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
335 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
336 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
337 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
338 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
339 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
340 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
341 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
342 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
343 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
344 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
345 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
346 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
347 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
348 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
349 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
350 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
351 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
352 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
353 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
354 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
355 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
356 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
357 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
358 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
359 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
360 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
361 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
362 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
363 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
364 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
365 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
366 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
367 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
368 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
369 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
370 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
371 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
372 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
373 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
374 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
375 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
376 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
377 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
378 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
379 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
380 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
381 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
382 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
383 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
384 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
385 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
386 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
387 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
388 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
389 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
390 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
391 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
392 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
393 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
394 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
395 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
396 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
397 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
398 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
399 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
400 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
401 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
402 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
403 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
404 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
405 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
406 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
407 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
408 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
409 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
410 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
411 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
412 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
413 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
414 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
415 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
416 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
417 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
418 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
419 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
420 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
421 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
422 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
423 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
424 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
425 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
426 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
427 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
428 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
429 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
430 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
431 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
432 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
433 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
434 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
435 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
436 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
437 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
438 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
439 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
440 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
441 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
442 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
443 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
444 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
445 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
446 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
447 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
448 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
449 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
450 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
451 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
452 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
453 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
454 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
455 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
456 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
457 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
458 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
459 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
460 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
461 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
462 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
463 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
464 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
465 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
466 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
467 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
468 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
469 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
470 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
471 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
472 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
473 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
474 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
475 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
476 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
477 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
478 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
479 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
480 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
481 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
482 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
483 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
484 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
485 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
486 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
487 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
488 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
489 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
490 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
491 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
492 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
493 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
494 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
495 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
496 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
497 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
498 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
499 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
500 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
501 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
502 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
503 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
504 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
505 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
506 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
507 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
508 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
509 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
510 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
511 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
512 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
513 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
514 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
515 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
516 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
517 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
518 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
519 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
520 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
521 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
522 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
523 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
524 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
525 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
526 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
527 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
528 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
529 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
530 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
531 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
532 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
533 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
534 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
535 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
536 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
537 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
538 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
539 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
540 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
541 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
542 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
543 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
544 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
545 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
546 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
547 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
548 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
549 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
550 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
551 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
552 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
553 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
554 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
555 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
556 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
557 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
558 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
559 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
560 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
561 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
562 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
563 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
564 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
565 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
566 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
567 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
568 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
569 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
570 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
571 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
572 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
573 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
574 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
575 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
576 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
577 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
578 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
579 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
580 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
581 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
582 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
583 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
584 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
585 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
586 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
587 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
588 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
589 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
590 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
591 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
592 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
593 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
594 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
595 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
596 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
597 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
598 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
599 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
600 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
601 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
602 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
603 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
604 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
605 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
606 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
607 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
608 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
609 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
610 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
611 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
612 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
613 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
614 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
615 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
616 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
617 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
618 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
619 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
620 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
621 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
622 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
623 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
624 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
625 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
626 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
627 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
628 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
629 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
630 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
631 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
632 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
633 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
634 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
635 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
636 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
637 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
638 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
639 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
640 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
641 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
642 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
643 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
644 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
645 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
646 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
647 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
648 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
649 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
650 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
651 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
652 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
653 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
654 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
655 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
656 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
657 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
658 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
659 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
660 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
661 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
662 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
663 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
664 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
665 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
666 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
667 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
668 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
669 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
670 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
671 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
672 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
673 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
674 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
675 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
676 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
677 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
678 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
679 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
680 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
681 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
682 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
683 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
684 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
685 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
686 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
687 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
688 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
689 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
690 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
691 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
692 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
693 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
694 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
695 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
696 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
697 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
698 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
699 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
700 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
701 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
702 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
703 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
704 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
705 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
706 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
707 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
708 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
709 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
710 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
711 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
712 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
713 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
714 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
715 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
716 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
717 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
718 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
719 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
720 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
721 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
722 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
723 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
724 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
725 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
726 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
727 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
728 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
729 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
730 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
731 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
732 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
733 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
734 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
735 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
736 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
737 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
738 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
739 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
740 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
741 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
742 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
743 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
744 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
745 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
746 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
747 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
748 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
749 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
750 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
751 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
752 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
753 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
754 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
755 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
756 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
757 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
758 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
759 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
760 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
761 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
762 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
763 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
764 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
765 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
766 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
767 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
768 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
769 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
770 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
771 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
772 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
773 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
774 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
775 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
776 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
777 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
778 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
779 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
780 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
781 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
782 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
783 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
784 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
785 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
786 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
787 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
788 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
789 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
790 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
791 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
792 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
793 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
794 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
795 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
796 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
797 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
798 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
799 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
800 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
801 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
802 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
803 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
804 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
805 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
806 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
807 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
808 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
809 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
810 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
811 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
812 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
813 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
814 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
815 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
816 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
817 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
818 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
819 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
820 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
821 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
822 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
823 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
824 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
825 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
826 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
827 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
828 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
829 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
830 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
831 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
832 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
833 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
834 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
835 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
836 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
837 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
838 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
839 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
840 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
841 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
842 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
843 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
844 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
845 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
846 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
847 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
848 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
849 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
850 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
851 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
852 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
853 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
854 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
855 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
856 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
857 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
858 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
859 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
860 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
861 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
862 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
863 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
864 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
865 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
866 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
867 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
868 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
869 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
870 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
871 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
872 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
873 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
874 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
875 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
876 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
877 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
878 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
879 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
880 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
881 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
882 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
883 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
884 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
885 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
886 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
887 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
888 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
889 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
890 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
891 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
892 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
893 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
894 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
895 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
896 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
897 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
898 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
899 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
900 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
901 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
902 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
903 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
904 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
905 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
906 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
907 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
908 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
909 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
910 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
911 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
912 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
913 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
914 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
915 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
916 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
917 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
918 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
919 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
920 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
921 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
922 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
923 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
924 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
925 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
926 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
927 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
928 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
929 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
930 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
931 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
932 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
933 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
934 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
935 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
936 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
937 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
938 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
939 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
940 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
941 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
942 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
943 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
944 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
945 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
946 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
947 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
948 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
949 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
950 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
951 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
952 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
953 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
954 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
955 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
956 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
957 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
958 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
959 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
960 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
961 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
962 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
963 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
964 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
965 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
966 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
967 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
968 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
969 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
970 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
971 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
972 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
973 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
974 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
975 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
976 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
977 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
978 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
979 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
980 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
981 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
982 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
983 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
984 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
985 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
986 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
987 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
988 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
989 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
990 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
991 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
992 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
993 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
994 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
995 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
996 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
997 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
998 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
999 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1000 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1001 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1002 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1003 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1004 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1005 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1006 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1007 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1008 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1009 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1010 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1011 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1012 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1013 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1014 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1015 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1016 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1017 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1018 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1019 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1020 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1021 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1022 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1023 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1024 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1025 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1026 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1027 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1028 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1029 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1030 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1031 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1032 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1033 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1034 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1035 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1036 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1037 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1038 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1039 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1040 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1041 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1042 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1043 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1044 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1045 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1046 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1047 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1048 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1049 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1050 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1051 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1052 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1053 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1054 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1055 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1056 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1057 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1058 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1059 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1060 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1061 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1062 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1063 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1064 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1065 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1066 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1067 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1068 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1069 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1070 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1071 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1072 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1073 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1074 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1075 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1076 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1077 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1078 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1079 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1080 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1081 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1082 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1083 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1084 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1085 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1086 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1087 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1088 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1089 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1090 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1091 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1092 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1093 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1094 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1095 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1096 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1097 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1098 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1099 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1100 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1101 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1102 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1103 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1104 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1105 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1106 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1107 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1108 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1109 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1110 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1111 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1112 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1113 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1114 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1115 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1116 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1117 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1118 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1119 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1120 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1121 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1122 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1123 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1124 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1125 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1126 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1127 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1128 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1129 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1130 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1131 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1132 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1133 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1134 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1135 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1136 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1137 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1138 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1139 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1140 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1141 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1142 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1143 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1144 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1145 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1146 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1147 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1148 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1149 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1150 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1151 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1152 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1153 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1154 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1155 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1156 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1157 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1158 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1159 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1160 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1161 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1162 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1163 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1164 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1165 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1166 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1167 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1168 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1169 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1170 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1171 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1172 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1173 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1174 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1175 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1176 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1177 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1178 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1179 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1180 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1181 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1182 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1183 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1184 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1185 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1186 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1187 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1188 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1189 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1190 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1191 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1192 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1193 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1194 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1195 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1196 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1197 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1198 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1199 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1200 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1201 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1202 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1203 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1204 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1205 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1206 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1207 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1208 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1209 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1210 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1211 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1212 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1213 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1214 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1215 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1216 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1217 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1218 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1219 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1220 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1221 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1222 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1223 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1224 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1225 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1226 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1227 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1228 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1229 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1230 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1231 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1232 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1233 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1234 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1235 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1236 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1237 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1238 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1239 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1240 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1241 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1242 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1243 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1244 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1245 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1246 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1247 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1248 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1249 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1250 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1251 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1252 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1253 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1254 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1255 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1256 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1257 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1258 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1259 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1260 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1261 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1262 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1263 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1264 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1265 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1266 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1267 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1268 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1269 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1270 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1271 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1272 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1273 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1274 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1275 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1276 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1277 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1278 11.12.2017-hərracYüklə
1279 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1280 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1281 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1282 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1283 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1284 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1285 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1286 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1287 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1288 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1289 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1290 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1291 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1292 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1293 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1294 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1295 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1296 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1297 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1298 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1299 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1300 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1301 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1302 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1303 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1304 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1305 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1306 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1307 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1308 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1309 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1310 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1311 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1312 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1313 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1314 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1315 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1316 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1317 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1318 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1319 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1320 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1321 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1322 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1323 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1324 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1325 01.11.2017-herrac.docYüklə
1326 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1327 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1328 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1329 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1330 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1331 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1332 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1333 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1334 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1335 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1336 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1337 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1338 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1339 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1340 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1341 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1342 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1343 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1344 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1345 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1346 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1347 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1348 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1349 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1350 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1351 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1352 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1353 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1354 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1355 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1356 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1357 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1358 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1359 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1360 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1361 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1362 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1363 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1364 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1365 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1366 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1367 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1368 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1369 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1370 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1371 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1372 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1373 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1374 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1375 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1376 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1377 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1378 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1379 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1380 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1381 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1382 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1383 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1384 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1385 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1386 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1387 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1388 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1389 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1390 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1391 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1392 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1393 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1394 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1395 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1396 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1397 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1398 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1399 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1400 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1401 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1402 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1403 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1404 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1405 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1406 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1407 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1408 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1409 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1410 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1411 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1412 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1413 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1414 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1415 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1416 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1417 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1418 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1419 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1420 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1421 29020-17 Elan AZEYüklə
1422 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1423 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1424 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1425 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1426 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1427 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1428 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1429 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1430 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1431 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1432 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1433 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1434 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1435 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1436 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1437 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1438 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1439 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1440 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1441 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1442 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1443 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1444 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1445 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1446 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1447 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1448 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1449 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1450 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1451 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1452 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1453 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1454 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1455 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1456 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1457 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1458 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1459 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1460 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1461 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1462 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1463 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1464 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1465 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1466 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1467 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1468 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1469 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1470 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1471 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1472 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1473 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1474 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1475 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1476 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1477 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1478 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1479 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1480 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1481 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1482 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1483 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1484 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1485 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1486 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1487 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1488 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1489 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1490 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1491 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1492 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1493 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1494 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1495 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1496 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1497 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1498 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1499 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1500 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1501 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1502 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1503 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1504 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1505 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1506 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1507 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1508 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1509 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1510 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1511 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1512 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1513 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1514 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1515 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1516 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1517 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1518 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1519 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1520 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1521 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1522 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1523 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1524 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1525 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1526 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1527 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1528 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1529 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1530 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1531 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1532 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1533 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1534 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1535 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1536 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1537 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1538 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1539 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1540 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1541 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1542 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1543 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1544 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1545 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1546 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1547 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1548 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1549 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1550 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1551 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1552 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1553 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1554 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1555 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1556 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1557 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1558 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1559 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1560 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1561 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1562 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1563 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1564 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1565 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1566 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1567 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1568 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1569 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1570 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1571 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1572 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1573 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1574 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1575 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1576 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1577 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1578 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1579 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1580 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1581 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1582 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1583 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1584 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1585 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1586 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1587 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1588 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1589 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1590 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1591 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1592 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1593 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1594 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1595 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1596 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1597 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1598 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1599 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1600 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1601 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1602 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1603 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1604 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1605 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1606 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1607 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1608 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1609 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1610 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1611 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1612 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1613 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1614 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1615 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1616 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1617 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1618 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1619 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1620 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1621 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1622 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1623 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1624 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1625 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1626 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1627 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1628 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1629 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1630 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1631 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1632 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1633 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1634 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1635 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1636 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1637 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1638 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1639 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1640 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1641 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1642 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1643 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1644 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1645 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1646 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1647 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1648 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1649 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1650 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1651 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1652 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1653 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1654 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1655 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1656 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1657 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1658 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1659 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1660 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1661 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1662 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1663 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1664 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1665 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1666 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1667 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1668 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1669 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1670 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1671 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1672 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1673 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1674 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1675 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1676 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1677 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1678 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1679 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1680 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1681 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1682 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1683 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1684 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1685 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1686 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1687 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1688 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1689 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1690 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1691 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1692 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1693 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1694 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1695 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1696 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1697 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1698 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1699 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1700 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1701 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1702 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1703 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1704 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1705 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1706 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1707 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1708 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1709 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1710 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1711 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1712 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1713 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1714 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1715 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1716 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1717 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1718 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1719 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1720 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1721 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1722 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1723 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1724 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1725 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1726 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1727 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1728 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1729 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1730 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1731 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1732 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1733 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1734 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1735 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1736 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1737 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1738 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1739 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1740 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1741 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1742 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1743 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1744 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1745 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1746 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1747 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1748 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1749 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1750 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1751 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1752 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1753 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1754 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1755 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1756 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1757 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1758 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1759 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1760 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1761 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1762 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1763 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1764 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1765 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1766 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1767 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1768 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1769 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1770 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1771 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1772 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1773 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1774 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1775 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1776 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1777 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1778 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1779 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1780 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1781 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1782 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1783 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1784 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1785 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1786 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1787 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1788 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1789 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1790 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1791 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1792 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1793 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1794 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1795 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1796 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1797 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1798 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1799 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1800 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1801 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1802 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1803 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1804 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1805 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1806 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1807 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1808 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1809 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1810 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1811 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1812 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1813 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1814 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1815 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1816 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1817 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1818 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1819 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1820 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1821 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1822 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1823 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1824 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1825 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1826 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1827 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1828 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1829 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1830 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1831 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1832 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1833 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1834 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1835 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1836 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1837 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1838 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1839 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1840 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1841 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1842 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1843 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1844 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1845 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1846 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1847 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1848 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1849 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1850 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1851 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1852 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1853 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1854 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1855 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1856 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1857 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1858 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1859 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1860 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1861 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1862 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1863 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1864 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1865 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1866 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1867 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1868 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1869 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1870 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1871 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1872 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1873 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1874 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1875 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1876 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1877 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1878 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1879 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1880 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1881 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1882 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1883 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1884 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1885 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1886 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1887 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1888 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1889 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1890 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1891 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1892 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1893 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1894 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1895 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1896 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1897 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1898 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1899 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1900 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1901 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1902 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1903 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1904 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1905 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1906 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1907 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1908 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1909 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1910 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1911 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1912 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1913 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1914 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1915 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1916 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1917 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1918 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1919 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1920 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1921 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1922 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1923 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1924 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1925 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1926 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1927 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1928 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1929 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1930 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1931 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1932 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1933 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1934 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1935 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1936 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1937 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1938 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1939 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1940 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1941 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1942 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1943 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1944 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1945 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1946 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1947 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1948 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1949 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1950 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1951 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1952 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1953 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1954 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1955 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1956 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1957 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1958 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1959 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1960 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1961 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1962 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1963 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1964 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1965 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1966 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1967 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1968 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1969 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1970 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1971 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1972 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1973 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1974 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1975 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1976 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1977 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1978 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1979 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1980 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1981 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1982 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1983 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1984 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1985 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1986 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1987 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1988 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1989 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1990 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1991 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1992 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1993 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1994 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1995 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1996 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1997 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1998 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1999 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2000 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2001 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2002 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2003 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2004 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2005 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2006 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2007 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2008 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2009 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2010 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2011 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2012 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2013 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2014 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2015 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2016 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2017 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2018 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2019 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2020 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2021 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2022 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2023 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2024 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2025 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2026 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2027 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2028 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2029 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2030 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2031 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2032 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2033 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2034 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2035 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2036 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2037 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2038 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2039 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2040 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2041 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2042 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2043 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2044 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2045 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2046 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2047 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2048 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2049 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2050 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2051 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2052 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə