Tələbat planı

demand-plan
Tələbat planı
1 Əmək şəraiti normalarının işlənməsi İdarəsiYüklə
2 Təlim-tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsiYüklə
3 Təhlükəsizlik İdarəsiYüklə
4 Sərmayələr IdarəsiYüklə
5 Sosial İnkişaf İdarəsiYüklə
6 Qaz İxrac İdarəsiYüklə
7 Qaz Emalı ZavoduYüklə
8 Nəqliyyat İdarəsiYüklə
9 Neftqaztikinti trestiYüklə
10 Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutuYüklə
11 Neft Kəmərləri İdarəsiYüklə
12 Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsiYüklə
13 Kompleks Qazma İşləri TrestiYüklə
14 Karbamid zavoduYüklə
15 İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsiYüklə
16 Heydər Əliyev adına Neft Emalı ZavoduYüklə
17 Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər ZavoduYüklə
18 Geofizika və Geologiya İdarəsiYüklə
19 Fontana Qarşı dağmədənxilasetmə hərbiləşdirilmiş hissəsiYüklə
20 Ekologiya İdarəsiYüklə
21 Dalğıc və Qəza-xilasetmə İşləri İdarəsiYüklə
22 Bakı Ali Neft MəktəbiYüklə
23 Azərkimya İstehsalat BirliyiYüklə
24 Azəriqaz İstehsalat BirliyiYüklə
25 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı JurnalıYüklə
26 Azneft İstehsalat BirliyiYüklə