Testləşdirmə

Test tapşırıqları, nümunələr və mövzular


BOŞDAYANMAYA İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN İMTAHANLARIN TEST TAPŞIRIQLARI

• Test imtahanlarında yalnız aşağıdakı vəzifə və ya peşələr üzrə təqdim edilmiş test tapşırıqlarından istifadə olunacaqdır (imtahan keçiriləcək vəzifə və peşələrin siyahısı yenilənir) .

Qulluqçu (rəhbər işçi, mütəxəssis və texniki icraçı) vəzifələri üzrə keçiriləcək test imtahanlarında 40 test tapşırığı təqdim edilir. Qulluqçu kateqoriyalı vəzifələr üzrə test tapşırıqlarının cavablandırılmasına ayrılan vaxt 60 dəqiqədir;

• Fəhlə kateqoriyalı vəzifələr üzrə keçirilən test imtahanlarında 20 test tapşırığı təqdim edilir. Fəhlə kateqoriyalı vəzifələr üzrə test tapşırıqlarının cavablandırılmasına ayrılan vaxt 40 dəqiqədir;

• Test imtahanında namizədin cavabları bal sistemi tətbiq edilməklə qiymətləndirilir. Test tapşırıqlarının hər birinin doğru cavablandırılması 1 balla, yanlış cavablandırılması və ya cavablandırılmaması 0 balla qiymətləndirilir. Yanlış cavablar doğru cavablara təsir göstərmir.

Qobustan Regional Təlim Mərkəzində keçiriləcək test imtahanlarının video-təlimatı ilə buradan tanış ola bilərsiniz

XƏBƏRDARLIQ : İştirakçıların nəzərinə - imtahan prosesinin normal gedişinin pozulmamasını təmin etmək məqsədilə gecikənlər imtahana buraxılmayacaq !
Vəzifə üzrə test tapşırıqlarının siyahısı:


Təmirçi çilingər

Növbə rəisi (Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti üzrə)(Azneft İB)

Sahə rəisi (Neft və qazçıxarma sahəsi üzrə)(Azneft İB)

Sahə rəisinin müavini (Neft və qazçıxarma sahəsi üzrə)(Azneft İB)

Xidmət rəisi (Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti üzrə)(Azneft İB)

Xidmət rəisinin müavini (Mərkəzi mühəndis-texnoloji xidməti üzrə)(Azneft İB)

Xidmət sahəsinin rəisi (Naftalan və Tərsdəllər neft və qazçıxarma xidmərt sahəsi üzrə)(Azneft İB)

Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (Naftalan və Tərsdəllər neft və qazçıxarma xidmərt sahəsi üzrə)(Azneft İB)

Lay təzyiqinin saxlanılması üzrə operator (Azneft İB)

Kompleks avtomatlaşdırma və telemexanika üzrə usta (Azneft İB)

Kompressor qurğularının maşinisti (Azneft İB)

Laboratoriya müdiri (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi üzrə)(Azneft İB)

Laboratoriya rəisi (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi üzrə)(Azneft İB)

Mühəndis (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi üzrə)(Azneft İB)

Stansiya rəisi (Kompressor stansiyası üzrə)(Azneft İB)

Mühəndis (Kompressor üzrə)(Azneft İB)

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə böyük mühəndis

Takelajçı

Nasos qurğularının maşinisti (Azneft İB)

Laya işçi agentin vurulması üzrə nasos stansiyasının maşinisti (Azneft İB)

Qazmaya xidmət edən çilingər

Gözətçi

Dispetçer avadanlığı və teleavtomatikanın elektrik montyoru (Azneft IB)

Böyük referent

Neft ve qaz hasilatında idarəetmə pultunun operatoru (Azneft İB)

Neftin hazırlanması və nəqli üzrə böyük mühəndis (Azneft İB)

Neftin hazırlanması və nəqli üzrə mühəndis (Azneft İB)

Neftin hazırlanması ve sabitləşdirilməsi üzrə usta (Azneft İB)

Sahə rəisi (Neftin kompleks hazırlanması və nəqli üzrə)(Azneft İB)

Sahə rəisinin müavini (Neftin kompleks hazırlanması və nəqli üzrə)(Azneft İB)

Baş metroloq (Azneft İB)

Anbar müdiri

Anbar təsərrüfatının müdiri (Azneft İB)

Anbardar

Mühəndis (Anbar təsərrüfatı üzrə)(Azneft İB)

Arxiv müdiri

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə mühəndis (Azneft İB)

NÖC və avtomatika üzrə böyük mühəndis

Planimetrist (Azneft İB)

Sahə rəisi (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və NÖC sahəsi üzrə) (Azneft İB)

Sahə rəisinin müavini (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və NÖC sahəsi üzrə) (Azneft İB)

Xidmət sahəsinin rəisi (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və NÖC xidmət sahəsi üzrə) (Azneft İB)

Xidmət sahəsinin rəisinin müavini (İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və NÖC xidmət sahəsi üzrə) (Azneft İB)

Mühəndis (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik üzrə)

Mülki müdafiə qərargahının rəisi

Şöbə rəisi (Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik üzrə)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Şöbə rəisi (İcraya nəzarət, kargüzarlıq və təsərrüfat işləri)

Kargüzar

Referent

Tabelçi

Elektrik avadanliqlarının təmiri üzre çilingər-elektrik (Azneft İB)

Əmtəə operatoru (Azneft İB)

Susuzlaşdırma ve duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru (Azneft İB)

Şöbə rəisi (Personalın uçotu üzrə)

Kadrlar üzrə mütəxəssis

Kadrlar üzrə aparıcı mütəxəssis

Avadanlığın istismarı və təmiri üzrə böyük mühəndis (Azneft İB)

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə böyük mexanik

Elektrik avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

Elektrik maşınları elementlərinin sarıyıcısı (Azneft İB)

Elektrik qaz qaynaqçısı

Elektrik təchizatı üzrə böyük mühəndis (Azneft İB)

Elektrik təchizatı üzrə mühəndis (Azneft İB)

Elektromexaniki sınaqlar və ölçmə üzrə laborant (Azneft İB)

Ətraf mühitin mühafizesi üzrə böyük mühəndis

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühəndis (Azneft İB)

Mexanik

Sahə rəisinin müavini (Elektrik təchizatı və elektrik avadanlıqları sahəsi) (Azneft İB)

Şəbəkə rayon rəisi (Azneft İB)

Şöbə rəisi (Ətraf mühitin mühafizəsi) (Azneft İB)

Tornaçı

Mühəndis (Elektrik laboratoriyası) (Azneft İB)

Sahə rəisi (Elektrik təchizatı və elektrik avadanlıqları sahəsi) (Azneft...

Sahə rəisi (İstismar avadanlıqları sahəsi) (Azneft İB)

Sahə rəisinin müavini (İstismar avadanlıqları sahəsi) (Azneft İB)

Xidmət rəisi (Ətraf mühitin mühafizəsi xidməti) (Azneft İB)

Avadanlıqların istismarı və təmiri üzrə mühəndis (Azneft İB)

Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta (Azneft İB)

Böyük mühəndis (Elektrik avadanlıqlarına xidmət sahəsi)(Azneft İB)

Dəlik açan (Azneft İB)

QULLUQÇU KATEQORİYASI

Usta (təmir-bərpa xidməti)

Xidmət rəisi (generator ve kompressorlar üzrə)

Növbə rəisi (piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi)

Böyük mühəndis (təmir-bərpa xidməti)

Aparıcı iqtisadçı (vergilər üzrə)

Dispetçer (Nəqliyyat idarəsi)

Mexanik (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Mühəndis (generator üzrə)

Xidmət rəisi (hava, azot, məşəl qurğuları üzrə)

Mühəndis (sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Böyük mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Aparıcı mühasib

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə böyük mexanik

Qarovul rəisi

Xidmət rəisi (su, buxar, kimyəvi təmizləmə qurğuları)

Usta (qəza-bərpa xidməti)

Qazma departamentinin böyük mühəndisi (quyulara texniki və texnoloji nəzarət qrupu)

Mühəndis (generator üzrə)

İqtisadcı

Böyük mexanik

Böyük mühəndis (İstehsalat-texniki şöbə)

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Bölmə komandiri (Qaz təhlükəli işlərdə xilasetmə dəstəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Mühəndis (Texniki nəzarət şöbəsi)

Anbar müdiri

Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə)

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis

Rəis müavini (Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə)

Dalğic işləri ustası

Mülki müdafiə üzrə mühəndis

Reis muavini (İstehsalat-texniki sobesi)

Rəis müavini (karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Rəis müavini (mexanika üzrə)

Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Rəis (qazan turbin xidmət sahəsi)

Komendant

Mexanik

Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş

Tabelçi

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

İş icraçısı (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi)

Texniki istehsalat üzrə böyük mühəndis

Böyük mexanik (Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)

Böyük mühəndis (Magistral qaz kəmərlərinin istismarı şöbəsi)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

Mühəndis (xətti istismar xidməti)

Qaraj rəisi

Usta (Qazayırma sahəsi)

Geoloq (geoloji materialların emalı və interpretasiyası üzrə)

Geoloq

Mühəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı və metrologiya şöbəsi)

Böyük mühəndis-geoloq

Böyük mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Böyük mühəndis-Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirilmiş qrupu

Böyük mühəndis-elektronçu

Aparıcı iqtisadcı (maliyyə və vergi şöbəsi)

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Əməyin gigienası üzrə sanitar həkim

Mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)